TÍNH NĂNG THÚ CƯỠI
02-02-2021

Tính năng Thú Cưỡi với đa dạng những thú cưỡi vô cùng đẹp mắt trong Liên Minh Mạo Hiểm đang chờ người chơi khám phá. Trong tính năng này thì được chia thành kỵ thuật và chuồng thú. Về kỵ thuật chủ yếu tăng nhiều thuộc tính cộng thêm và hiệu quả kỹ năng kỵ thuật cho nhân vật. Còn về chuồng thú sau khi kích hoạt thú cưỡi để tăng thuộc tính thì ngoài ra có thể đổi ngoại quan thú cưỡi.

Điều kiện mở Thú Cưỡi: Đạt đến cấp độ 10.

1. Kỵ thuật:

- Bồi dưỡng kỵ thuật chủ yếu chia thành thuộc tính và kỹ năng kỵ thuật, mang đến cho nhân vật thêm phần trăm tăng thuộc tính 2 mặt này.

- Cần tốn Thức Ăn Thú Cưỡi để tăng cấp kỵ thuật, sử dụng 1 miếng thức ăn đều sẽ tăng thuộc tính nhân vật, sau khi kỵ thuật đạt cấp nhất định sẽ mở khóa hoặc tăng cấp kỹ năng kỵ thuật tương ứng.

- Bồi dưỡng Thú Hồn thì dùng Đậu Tư Chất Thú Cưỡi hoặc Đậu Trưởng Thành Thú Cưỡi tăng nhiều thuộc tính cộng thêm.

- Kích hoạt kỹ năng sẽ tăng thuộc tính và hỗ trợ mạnh mẽ cho nhân vật: Đấu Sĩ Tàn Khốc, Quy Luật Chiến Tranh, Sức Mạnh Thi Đấu, Giáp Sắt Thép, Kèn Lệnh Chiến Tranh.

2. Chuồng thú: 

- Chuồng thú chủ yếu kích hoạt thú cưỡi để nhận quyền cưỡi thú, theo dõi tăng thuộc tính và lực chiến cho nhân vật.

- Ngoài ra thú cưỡi loại đặc biệt cần đạo cụ hạn định mới có thể kích hoạt, tham gia các hoạt động và sự kiện event để nhận đạo cụ kích hoạt.

- Sau khi kích hoạt thú cưỡi có thể nhận thuộc tính cộng thêm của thú cưỡi này và tất cả kỹ năng của thú cưỡi (sau khi kích hoạt kỹ năng, khi không cưỡi thì vẫn có hiệu lực).