TÍNH NĂNG THẦN KHÍ
01-02-2021

Tính năng Thần Khí trong Liên Minh Mạo Hiểm là một trong những tính năng mang lại cho người chơi lượng lớn thuộc tính và gia tăng thêm sức mạnh, mỗi thần khí có 4 kỹ năng bị động mạnh tương đồng, có thêm nhiều lợi ích quan trọng trong PVP và vượt ải.

Điều kiện mở Thần Khí: Đạt đến cấp độ 58.

1. Tăng bậc Thần Khí:

- Tăng bậc thần khí có thể tăng thêm thuộc tính nhân vật.

- Cách nhận nguyên liệu tăng bậc thần khí: Thủ Lĩnh Dã Ngoại, Thủ Lĩnh Đặc Quyền, Mê Cung Ác Ma, v.v…

2. Khắc Văn:

- Có thể thông qua khắc văn thần khí để kích hoạt kỹ năng thần khí tương ứng.

- Nâng cao các thuộc tính cơ bản của nhân vật (bao gồm: công kích, sinh mệnh, v.v....).

- Cải thiện lực chiến lớn và có được kỹ năng bị động của thần khí.

- Cách nhận khắc văn: Thần Điện Maya, đấu giá trong khiêu chiến gia tộc, hoạt động vận hành, Boss gia tộc.

3. Thần Cách:

- Khi mà người chơi đầu tiên trong máy chủ đạt đến cấp độ 260 xuất hiện phong ấn cấp chuyển 2 mở hệ thống Thần Cách bao gồm: linh khải và đột phá.

- Đột phá giúp gia tăng thuộc tính và tránh tình trạng tràn đầy kinh nghiệm.

  • Linh khải khi xuất hiện phong ấn cấp và mở, đến phó bản chuyển 2 đặc biệt để thu thập sách ma pháp tăng linh khải, có thể kích hoạt hiệu quả cho kỹ năng khắc văn thần khí đã kích hoạt. Cách nhận sách ma pháp: nhận trong phó bản phong ấn cấp.
  • Để mở ra đột phá yêu cầu người chơi trong khoảng thời gian phong ấn cấp đạt lv260 mới hiển thị, trong thời gian phong ấn, EXP nhân vật nhiều nhất có thể trữ 200%, có thể dùng kinh nghiệm để đột phá Thần Cách, tăng thêm thuộc tính, đạt được danh hiệu. 

Để tăng thêm năng lực cho nhân vật thì tham gia ngay tính năng Thần Khí trong Liên Minh Mạo Hiểm.