BÍ CẢNH THÚ CƯỠI
05-02-2021

- Tham gia Bí Cảnh Thú Cưỡi trong Liên Minh Mạo Hiểm để tăng cấp cho thú cưỡi một cách nhanh nhất, ngoài ra còn nhận nhiều đạo cụ hấp dẫn tăng exp cho thú cưỡi.

- Điều kiện để mở tính năng: Đạt cấp độ 49.

- Bấm vào icon “Hàng Ngày” để tham gia ngay Bí Cảnh Thú Cưỡi.

Tham gia ngay tại giao diện Hàng Ngày

- Mỗi ngày có 3 lần cơ hội khiêu chiến, ải đã vượt có thể trực tiếp càn quét, giảm thời gian chiến đấu.

- Mỗi ngày sau khi vượt ải 3 lần có thể tốn Sò Màu càn quét thêm, mỗi lần càn quét nhận x2 Thức Ăn Thú Cưỡi, đồng thời tốn Sò Màu cũng sẽ tăng, càn quét thêm còn có xác suất nhận Thức Ăn Thú Cưỡi (Vừa) và Đậu Tư Chất Thú Cưỡi.

- Bí Cảnh Thú Cưỡi được mở mỗi ngày để người chơi có thể tham gia nâng cấp thú cưỡi mạnh hơn.